Kontakt w sprawie ubezpieczeń

 tel.: +48 56 669 32 40
tel.: +48 56 669 33 07

  

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00

 

 

Administrator platformy ubezpieczeniowej
 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o.
ul. Szosa Chełmińska 177/181, 87-100 Toruń
 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
NIP 899-24-96-102, KRS 0000188502, kapitał zakładowy w kwocie 267 750,00 zł opłacony w całości
ERGO HESTIA