Najczęściej zadawane pytania

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych Klientów. Jeśli brakuje tu jakiejś odpowiedzi, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami pod nr: +48 56 669 32 40 lub +48 56 66 93 307, którzy udzielą wyczerpujących informacji.

PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE

1. Kto może skorzystać z ubezpieczeń serwisu Polisa.Med.PL?
Produkty ubiezpieczeniowe na stronie Polisa.Med.PL dostosowane są do potrzeb wymienionych niżej grup:

 • osoby wykonujące zawód: lekarza, pielęgniarki, położnej,
 • osoby wykonujące usługi medyczne:
  • asystentka stomatologa, diagnosta laboratoryjny, dietetyk, epidemiolog, felczer, fizjoterapeuta, fizyk medyczny, higienistka stomatologiczna, higienistka szkolna, instruktor higieny, instruktor terapii uzależnień, inżynier medyczny, kosmetolog, logopeda, neurologopeda, operator numerów alarmowych (ONA), operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, optometrysta, optyk okularowy, ortoptystka, perfuzjonista, protetyk słuchu, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, ratownik medyczny, specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, specjalista terapii uzależnień, specjalista zdrowia publicznego, specjalista zdrowia środowiskowego, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmacji, technik laboratoryjny, technik masażysta, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy,
 • studenci kierunków medycznych oraz słuchacze szkół policealnych i techników wykonujący działania medyczne.
W serwisie Polisa.Med.PL ubezpieczyć się mogą zarówno osoby fizyczne, jak i prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czy mogę skorzystać z ubezpieczeń, jeśli wykonuję zawód poza Polską?
Tak, choć wymaga to rozszerzenia zakresu terytorialnego ubezpieczenia poza RP. Z ochrony ubezpieczeniowej mogą skorzystać lekarze, pielęgniarki i położne, jak również inne osoby zajmujące się usługami medycznymi, które wykonują zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres terytorialny ubezpieczenia jest jednak rozszerzony o szkody związane z udzielaniem pierwszej pomocy na całym świecie z wyłączeniem USA i Kanady. Uiszczenie dodatkowej składki pozwala natomiast na rozszerzenie zakresu ubezpieczenia również o inne czynności.
Uwaga! Studenci i uczniowie szkół medycznych w ramach ubezpieczenia OC otrzymują ochronę na terenie całego świata.
3. W jakim towarzystwie ubezpieczeniowym zawierane są ubezpieczenia?
Ubezpieczycielem jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
4. Jak mogę się ubezpieczyć?
Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia za pośrednictwem kalkulatora online, dostępnego na stronie Polisa.Med.PL. W tym celu należy wybrać preferowane ubezpieczenie, zapoznać się z Regulaminem serwisu Polisa.Med.PL, Ogólnymi Warunkami Umowy, dokonać kalkulacji składki, podać dane wymagane przez Ubezpieczyciela do zawarcia umowy i opłacić składkę. Cały proces zakupu trwa od kilku do kilkunastu minut i umożliwia zawarcie umowy na wybrane ubezpieczenia w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie, bez konieczności wychodzenia z  domu, czy telefonowania.Wystarczy dostęp do internetu.

Zakup ubezpieczenia w czterech krokach:

 • Krok 1
  • wybranie preferowanego ubezpieczenia z listy „Ubezpieczenia zawodowe” na stronie głównej
  • dokonanie kalkulacji składki, poprzez wypełnienie formularza
 • Krok 2
  • podanie niezbędnych, aktualnych danych teleadresowych
 • Krok 3
  • zaakceptowanie wszystkich wymaganych przez Ubezpieczyciela oświadczeń i przepisanie kodu z obrazka w celu potwierdzenia danych osobowych
 • Krok 4
  • odebranie certyfikatu potwierdzającego ochronę, który zostanie wysłany na wskazany adres e-mail,
  • opłacenie składki
5. Czy mogę zakupić ubezpieczenie OC, pomimo wystąpienia szkodowości w ciągu ostatniego roku?
Tak. Przy czym wystawiony wniosek będzie podlegał weryfikacji i składka może ulec zmianie. W ciągu 2 dni roboczych od wystawienia wniosku online nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przekaże Ci informacje związane z ewentualną zmianą składki lub jej brakiem oraz poprosi o akceptację wniosku.

Zwracamy uwagę, że przez szkodowość rozumiemy szkody zgłoszone w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli szkoda była zgłoszona kilka lat temu, a dopiero w ciągu ostatniego roku wypłacono odszkodowanie, nie bierzemy jej pod uwagę.
6. Na jaki okres mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia?
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres 1 roku.
7. Z jakimi dokumentami należy się zapoznać przed zakupem ubezpieczenia?
Zalecamy dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem serwisu Polisa.Med.PL.
8. Gdzie znajdę Ogólne Warunki Ubezpieczenia?
Dokument ten mieści się w zakładce „Dokumenty do pobrania”, dostępnej w głównym menu.
9. Dlaczego muszę podać liczbę zatrudnianych osób przy Ubezpieczeniu OC działalności medycznej?
Podanie liczby zatrudnionych jest wymagane przez Ubezpieczyciela na potrzeby statystyczne, ale nie ma wpływu na składkę.
10. W jaki sposób mogę zapłacić za ubezpieczenie?
Płatności za ubezpieczenie możesz dokonać przelewem tradycyjnym lub elektronicznym. Kwota oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności, są zawarte w treści wiadomości elektronicznej, przesłanej każdorazowo po wystawieniu wniosku na podany przez Ciebie adres e-mail. Dane te możesz także sprawdzić logując się do Strefy Klienta na stronie Polisa.Med.PL w zakładce Lista wniosków.
11. Czy mogę zapłacić za ubezpieczenie w ratach?
Nie. Składkę należy opłacić w całości.
12. Za jaki okres ubezpieczenia odpowiada Ubezpieczyciel?
Ubezpieczyciel odpowiada za okres ubezpieczenia wskazany na dokumencie ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia  składki w terminie wskazanym w certyfikacie potwierdzającym ochronę. Za opłacenie składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej niż wynikająca z umowy.
13. Jaki jest czas na odstąpienie od umowy ubezpieczenia?
Czas na odstąpienie od umowy ubezpieczenia wynosi 30 dni dla osoby fizycznej i 7 dni dla przedsiębiorstwa. Za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony jest zobowiązany zapłacić składkę ubezpieczeniową zgodnie z OWU.
14. W jaki sposób mogę odstąpić od umowy ubezpieczenia?
W celu odstąpienia od umowy ubezpieczenia należy złożyć oświadczenie odstąpienia od umowy ubezpieczenia, zawierające następujące dane:

 • numer certyfikatu
 • imię i nazwisko
 • PESEL
 • podpis składającego oświadczenie (jeżeli pismo jest przesyłane w wersji papierowej)
oraz przesłać je na adres mailowy: lub tradycyjny: Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń.
15. Czy w ubezpieczeniu jest uwzględniana franszyza?
Nie.
16. Kiedy powinno się zgłosić szkodę?
Szkodę należy zgłosić niezwłocznie po jej wykryciu w sytuacji zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia, które może stanowić podstawę roszczenia na mocy polisy.
17. Jak mogę zgłosić szkodę?
Szkodę można zgłosić telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z następujących numerów:

 • 801 107 107
 • 58 555 5 555
 • 58 555 6 555
faksem 58 555 60 01 lub mailowo, wysyłając wiadomość na adres:
18. Gdzie znajdę formularz szkodowy?
Nie wymagamy wypełnienia formularza szkodowego. Dalszy proces zgłoszenia szkody następuje zgodnie z wymaganiami Ubezpieczyciela.
19. Czy moje dane będą wykorzystane do celów marketingowych?
Dane udostępniane na stronie Polisa.Med.PL będą wykorzystane do celów marketingowych wyłącznie w przypadku, gdy zakładając konto wyrazisz na to zgodę. W każdej chwili można zmienić swoje preferencje po zalogowaniu się do Strefy na stronie Polisa.Med.PL w zakładce Ustawienia zaawansowane, po kliknięciu na link Preferencje konta. Dane nie będą przekazywane innym firmom nie związanym z portalem Polisa.Med.PL.
20. Czy w trakcie trwania ubezpieczenia mogę podwyższyć sumę gwarancyjną lub dokupić jakieś rozszerzenie?
Tak. W trakcie okresu ubezpieczenia można podwyższać sumę gwarancyjną lub rozszerzać zakres ubezpieczenia. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość na adres lub wypełnić formularz kontaktowy a my skontaktujemy się w tej sprawie i wystawimy aneks do umowy.
21. Czy ubezpieczenie w zakresie rozszerzenia o zabiegi medycyny estetycznej obejmuje zabiegi z zakresu zastosowania lasera m.in. CO2 do wycinania zmian skórnych, i w jakim zakresie?
Tak, obejmuje do wysokości sublimitu.
22. Jaki zakres zabiegów obejmuje definicja medycyny estetycznej przyjęta przez Ubezpieczyciela?
Przyjmuje się następującą definicję medycyny estetycznej: Medycyna estetyczna to dział estetologii medycznej obejmujący procedury, których stosowanie jest prawnie dopuszczalne wyłącznie przez lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu, takie jak ordynacja leków wydawanych z przepisu lekarza oraz zabiegi nieinwazyjne lub o niewielkim stopniu inwazyjności, których wyłącznym lub głównym celem jest poprawa fizycznej atrakcyjności pacjenta.
23.Czy ubezpieczenie w zakresie rozszerzenia o zabiegi medycyny estetycznej obejmuje przeniesienie na pacjenta chorób zakaźnych, w tym HIV / AIDS?
Tak, obejmuje.

 

KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Jakie korzyści daje mi założenie konta na Polisa.Med.PL?
Założenie konta w ramach całodobowego serwisu Polisa.Med.PL daje możliwość zakupu polis w ciągu kilku lub kilkunastu minut bez konieczności kontaktu z Ubezpieczycielem, a następnie wglądu do złożonych wniosków i zakupionych polis, a także w razie potrzeby ich wielokrotnego wydrukowania. Wszystkie dokumenty znajdują się w jednym miejscu i są dostępne „na wyciągnięcie ręki”. Co więcej, w każdej chwili masz dostęp do informacji o datach zakupu i wygaśnięcia polisy.
2. Czy założenie konta jest bezpłatne?
Tak. Założenie konta na Polisa.Med.PL nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat.
3. Czy konieczne jest założenie konta w ramach serwisu Polisa.Med.PL?
Nie. W celu dokonania zakupu ubezpieczeń poprzez serwis Polisa.Med.PL nie jest konieczne założenie konta. Jednak pozbawia to Użytkownika wglądu do złożonych wniosków i zakupionych polis w ramach serwisu. W przypadku braku konta, polisa zostanie wysłana do Ubezpieczającego tylko raz na wskazany we wniosku adres e-mail.
4. W jaki sposób mogę założyć konto?
W celu założenia konta należy kliknąć na zakładkę „Strefa Klienta”, znajdującą się w prawym, górnym rogu serwisu, a następnie w link „Zarejestruj się”. Po wypełnieniu wymaganych pól, zapoznaniu się z treścią i  zaakceptowaniu Regulaminu, wyrażeniu zgód na przetwarzanie danych osobowych i przepisaniu kodu z obrazka, należy kliknąć na przycisk „Załóż Konto”. Informacja o założeniu konta zostanie przesłana na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej. By ukończyć proces zakładania konta, należy je aktywować. W tym celu kliknij w link podany w treści przychodzącej wiadomości e-mail.
5. W jaki sposób mogę aktywować konto?
Po założeniu konta, na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość. W jej treści znajdziesz link - kliknij w niego, by aktywować konto.
6. W jaki sposób mogę zaktualizować dane?
Zarejestrowane dane można zmienić po zalogowaniu się na swoje konto w  ramach serwisu Polisa.Med.PL, wybierając w górnym panelu „Strefa Klienta”, a następnie „Ustawienia” i „Edycja danych”. 
ERGO HESTIA