Ubezpieczenia dla studentów medycyny

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów medycyny, doktorantów i słuchaczy

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów medycyny skierowane jest do wszystkich studentów medycyny, w tym kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, farmacji oraz słuchaczy szkół policealnych i techników. Choć ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe w sensie prawnym, bywa wymagane w związku z wykonywaniem działań medycznych w trakcie realizacji praktyk wakacyjnych i śródrocznych, staży czy wolontariatu np. w szpitalach, przychodniach lekarskich.

oblicz składkę
ERGO HESTIA