Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pielęgniarki i położnej

Krok 1 z 4

za Tobą 0% czynności

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie i w razie potrzeby dodatkowe zakresy oraz wypełnij wszystkie pola wskazane do kalkulacji. Na podstawie wypełnionych danych przedstawimy Ci ofertę ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki i położnej dedykowane jest wyłącznie osobom wykonującym działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek lub położnych. Swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność za szkodę, którą pielęgniarka lub położna może wyrządzić pacjentowi w czasie wykonywania czynności zawodowych, w szczególności udzielania świadczeń zdrowotnych, lub szkodę powstałą wskutek niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Okres ubezpieczenia
Informacje o posiadanych specjalizacjach
Informacje o wykonywanym zawodzie
suma gwarancyjna
30 000 EUR (na jedno zdarzenie) / 150 000 EUR (na wszystkie zdarzenia)

Dodatkowe opcje ubezpieczenia

 
pola oznaczone * muszą zostać wypełnione
Nasza oferta dla Ciebie
Obowiązkowe OC:0 PLN
Dobrowolne OC:0 PLN
NNW, HIV, WZW:0 PLN
OC działalności:0 PLN
łącznie:0 PLN
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. W szczególnych wypadkach składka może ulec zmianie lub ubezpieczyciel może odmówić objęcia ochroną ubezpieczeniową.
 
ERGO HESTIA