Podstawy prawne

Ubezpieczenia OC obowiązkowe

W zakresie obowiązkowych ubezpieczeń OC dla lekarzy, pielęgniarek i położnych

zasady ubezpieczenia wyznacza poniższe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów

 Informacje o obowiązkowych ubezpieczeniach OC dla lekarza, pielęgniarki i położnej zawiera także:

karta produktu

 

W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla fizjetarpeutów

zasady ubezpieczenia wyznacza poniższe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów

Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia OC dla lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Dobrowolne ubezpieczenie OC studentów medycyny

Ubezpieczenie OC działalności medycznej

Ubezpieczenie NNW

Do ubezpieczenia NNW plus niezdolność do pracy, HIV/WZW zastosowanie mają Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych, Osób Wykonujących Zawody Medyczne, Studentów i Doktorantów Kierunków Medycznych oraz Słuchaczy Medycznych Szkół Policealnych i Techników.

Warunki ubezpieczenia NNW plus niezdolność do pracy, HIV/WZW

Pełnomocnictwo Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o.

ERGO HESTIA