Podstawy prawne

Ubezpieczenia OC obowiązkowe

W zakresie obowiązkowych ubezpieczeń zawodowych dla lekarzy, pielęgniarek i położnych

zasady ubezpieczenia wyznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2011r.

Rozporządzenie Ministra Finansów

 Informacje o obowiązkowych ubezpieczeniach OC dla lekarza, pielęgniarki i położnej zawiera także:

karta produktu

 

Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia OC dla lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Dobrowolne ubezpieczenie OC studentów medycyny

Ubezpieczenie OC działalności medycznej

Pełnomocnictwo Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o.

ERGO HESTIA