Podstawy prawne

Ubezpieczenia OC obowiązkowe

W zakresie obowiązkowych ubezpieczeń OC dla lekarzy, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów:

zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.04.2019
Ustawa z 22.05.2003 r.

 Informacje o obowiązkowych ubezpieczeniach OC lekarzy, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów zawiera także:

Karta produktu

Archiwum:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r.
Karta produktu dla obowiązkowych ubezpieczeń OC lekarza, pielęgniarki i położnej

 

Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia OC dla lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Dobrowolne ubezpieczenie OC studentów medycyny

Ubezpieczenie OC działalności medycznej

Ubezpieczenie NNW

Do ubezpieczenia NNW plus niezdolność do pracy, HIV/WZW zastosowanie mają Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych, Osób Wykonujących Zawody Medyczne, Studentów i Doktorantów Kierunków Medycznych oraz Słuchaczy Medycznych Szkół Policealnych i Techników.

Warunki ubezpieczenia NNW plus niezdolność do pracy, HIV/WZW

Pełnomocnictwo Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o.

ERGO HESTIA