Ubezpieczenie NNW, niezdolność do pracy i HIV / WZW (czyli ekspozycja na materiał zakaźny, tzw. ubezpieczenie od zakłuć)

Krok 1 z 4

za Tobą 0% czynności

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie i w razie potrzeby dodatkowe zakresy oraz wypełnij wszystkie pola wskazane do kalkulacji. Na podstawie wypełnionych danych przedstawimy Ci ofertę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z którego mogą skorzystać wszystkie osoby wykonujące zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, a także osoby świadczące usługi o charakterze medycznym, personel medyczny, studenci medycyny, doktoranci i słuchacze szkół policealnych i techników.

Ubezpieczenie dostępne jest w 5 wariantach z możliwością rozszerzenia o niezdolność do pracy, ubezpieczenie następstw zawałów serca i udarów mózgu oraz ubezpieczenie na wypadek zakażenia HIV i/lub WZW (czyli ekspozycja na materiał zakaźny, tzw. ubezpieczenie od zakłuć).

Okres ubezpieczenia
Informacje o posiadanych specjalizacjach
Informacje o wykonywanym zawodzie

Dodatkowe opcje ubezpieczenia

suma gwarancyjna
75 000 EUR (na jedno zdarzenie) / 350 000 EUR (na wszystkie zdarzenia)
suma gwarancyjna
30 000 EUR (na jedno zdarzenie) / 150 000 EUR (na wszystkie zdarzenia)
 
pola oznaczone * muszą zostać wypełnione
Nasza oferta dla Ciebie
Obowiązkowe OC:0 PLN
Dobrowolne OC:0 PLN
NNW, HIV, WZW:0 PLN
OC działalności:0 PLN
łącznie:0 PLN
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. W szczególnych wypadkach składka może ulec zmianie lub ubezpieczyciel może odmówić objęcia ochroną ubezpieczeniową.
 
ERGO HESTIA