Świadczenie dzienne z tytułu niezdolności do pracy

Świadczenie dzienne wypłacane Ubezpieczonemu w sytuacji choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie, z którego zostaną wypłacone pieniądze Ubezpieczonemu w sytuacji, gdy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku będzie on czasowo niezdolny do wykonywania zawodu medycznego lub czynności pomocniczych. Taka niezdolność powinna trwać nieprzerwanie co najmniej 10 dni i być poświadczona zwolnieniem lekarskim.

Kup teraz Więcej informacji

 

wybierz wysokość świadczenia

50 zł / dzień
w zakresie ubezpieczenie NNW
z sumą 10 000 zł
cena: 165 zł / rok
70 zł / dzień
w zakresie ubezpieczenie NNW
z sumą 10 000 zł
cena: 215 zł / rok
100 zł / dzień
w zakresie ubezpieczenie NNW
z sumą 10 000 zł
cena: 315 zł / rok
ERGO HESTIA