Zgłoszenie szkody

W przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy niezwłocznie zgłosić szkodę do Ergo Hestii.

infolinia ProContact

 801 107 107
 58 555 5 555
 58 555 6 555

Szkody można zgłaszać także z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ubezpieczyciela:

 

ERGO HESTIA