Istotne zmiany w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej

Istotne zmiany w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 2020-08-11

23 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany w treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775 z późn. zm.).

Zmianie uległy przede wszystkim przesłanki określające podstawę dla sporządzenia wykazu stanowisk pracy, których piastuni zostają objęci ograniczeniem w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dotychczas wykazy obejmowały stanowiska wyłącznie te na których osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczą bezpośrednio w udzielaniu świadczeń zdrowotnych mając tym samym bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-COV-2.
Z uwagi na częściowe likwidowanie szpitali jednoimiennych, a także wzrost liczby zachorowań należało dostosować treść Rozporządzenia do aktualnej sytuacji.

Na mocy zmiany Rozporządzenia w wykazach stanowisk pracy umieszczane są również te, na których może wystąpić podwyższone ryzyko zakażenia wirusem SARS-COV-2. Abstrakcyjne brzmienie przepisu, w istotny sposób rozszerza kompetencje decyzyjne kierownika podmiotu leczniczego w zakresie sporządzania wykazu. W praktyce szpitalnej dostrzegalne jest, iż przypadki stwierdzenia zakażenia lub podejrzenia zakażenia SARS-COV-2 dotyczą nie tylko pacjentów przebywających w klinikach / oddziałach chorób zakaźnych, lecz również praktycznie wszystkich klinikach / oddziałach szpitala.

Podstawą dla sporządzenia nowych wykazów, zaktualizowanych na mocy nowego brzmienia przepisów, mogą być statystyki wewnątrzszpitalne dotyczące liczby stwierdzonych przypadków zakażenia SARS-COV-2 lub przypadków podejrzeń.

Dalszą istotną zmianą w treści samego Rozporządzenia jest norma stanowiąca o tym, iż kierownik podmiotu leczniczego może wyrazić na piśmie zgodę dla osób objętych ograniczeniem w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, na udzielanie świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem lub stwierdzeniem zakażenia SARS-COV-2 w ramach tego podmiotu leczniczego , po wprowadzeniu niezbędnych zabezpieczeń mających na celu uniemożliwienie zakażenia wirusem SARS-COV-2.

ERGO HESTIA