Ratowanie życia poszkodowanego, a zniszczenie jego mienia - jaka odpowiedzialność ciąży na ratowniku medycznym?

Ratowanie życia poszkodowanego, a zniszczenie jego mienia - jaka odpowiedzialność ciąży na ratowniku medycznym?

data publikacji: 2020-05-07

W sytuacji nagłej, gdy istnieje konieczność natychmiastowego ratowania człowieka, może zdarzyć się, że dojdzie do zniszczenia mienia ratowanego lub innej osoby.

Odpowiedzialność wykonującego zawód medyczny sprawcy takiej szkody będzie, co do zasady, wyłączona.

Granice stanu wyższej konieczności, w którym działać będzie wówczas ratownik medyczny, wyznaczane są przez: niebezpieczeństwo grożące bezpośrednio określonym dobrom prawnym oraz działania podjęte celem jego odwrócenia.

Grożące niebezpieczeństwo musi być realne, a nie potencjalne. Niebezpieczeństwo musi być bezpośrednie, konieczny jest związek czasowy tego niebezpieczeństwa i działań podjętych w celu ratowania dobra.

Aby doszło do wyłączenia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, działania sprawcy szkody, mające na celu odwrócenie grożącego niebezpieczeństwa, nie mogą być ani przedwczesne ani też spóźnione, a ponadto należy w każdym wypadku wykazać, że niebezpieczeństwa, nie dało się inaczej uniknąć.

Stan zagrożenia istnieć musi w chwili wyrządzenia szkody mającej na celu odwrócenie niebezpieczeństwa. Działania sprawcy szkody, nie może zatem mieć miejsca jeszcze przed wystąpieniem niebezpieczeństwa (chyba że szkoda jest nieuchronna), ani też po jego ustaniu.

Stan wyższej konieczności zachodzi tylko wtedy, gdy niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, konieczne jest zatem poświęcenie innego dobra chronionego prawem.

Dopóki istnieje możliwość uniknięcia ujemnych następstw owego zagrożenia w postaci zniszczenia lub uszczuplenia dobra chronionego bez poświęcania innego dobra korzystającego z ochrony prawnej, dopóty poświęcenie tego ostatniego nie jest realizacją stanu wyższej konieczności.

Bez względu na formę wykonywania zawodu, warto rozważyć zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia OC ratownika medycznego. Ubezpieczenie to nie jest regulowane przez jakikolwiek akt prawny. Jego zakres różni się w zależności od programu i zakładu ubezpieczeń. Decydując się na zakup polisy należy więc zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale także na zakres ochrony. 

W przypadku programu Polisa.Med.PL ubezpieczeczenie OC ratownika medycznego określają nie tylko Ogólne Warunki Ubezpieczenia ale również postanowienia dodatkowe dostępne w zakładce Podstawy prawne, a można je nabyć już od 36 zł za 12 miesięcy.

ERGO HESTIA