Ratunek pod ochroną, czyli ubezpieczenie OC sposobem na finansowe konsekwencje błędów lekarskich powstałych w następstwie niesienia pierwszej pomocy

Ratunek pod ochroną, czyli ubezpieczenie OC sposobem na finansowe konsekwencje błędów lekarskich powstałych w następstwie niesienia pierwszej pomocy

data publikacji: 2017-09-12

Z wyłączeniem uzasadnionych przypadków, lekarz jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy, nawet gdy dojdzie do takiej potrzeby poza jego miejscem pracy. Artykuł 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2011.277.1634 ze zm.) nadaje temu charakter bezwzględny. Nieprzestrzeganie tego obowiązku jest więc karane surowo i może wiązać się z utratą przez lekarza prawa do wykonywania zawodu.

W przypadku warunków niesienia pomocy poszkodowanym, trudno jest mówić o jakimkolwiek komforcie pracy. Uwzględnić należy jeszcze konieczność działania w pośpiechu oraz obecność postronnych obserwatorów zdarzenia. Łatwo więc w takich sytuacjach o podjęcie błędnej decyzji, która może słono kosztować zarówno osobę poszkodowaną, jak i lekarza.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r., obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Dodatkową ochronę w zakresie szkód spowodowanych niesieniem pierwszej pomocy medycznej może zapewniać dobrowolne OC lekarza i lekarza dentysty, które obejmuje sytuacje, gdy lekarz stanie się przypadkowym świadkiem wypadku w drodze z pracy do domu.

Jeżeli dobrowolne OC lekarza uwzględnia szkody powstałe wskutek niesienia pierwszej pomocy, warto upewnić się jeszcze, czy działa ono na terytorium państw, na których mamy w planach przebywać. Na Polisa.Med.pl  już podstawowy zakres dobrowolnego OC uwzględnia udzielanie pierwszej pomocy na całym świecie z wyłączeniem USA i Kanady. Pozwala to uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji finansowych po powrocie z zagranicznych wakacji, podczas których, zupełnie przy okazji, ratowaliśmy komuś życie.

ERGO HESTIA