Ubezpieczenie OC lekarza odpowiedzią na rosnącą liczbę postępowań przeciw chirurgom

Ubezpieczenie OC lekarza odpowiedzią na rosnącą liczbę postępowań przeciw chirurgom

data publikacji: 2017-08-31

Z roku na rok rośnie liczba postępowań przeciw chirurgom. Choć odsetek spraw zakończonych wyrokiem lub rozwiązanych przez dobrowolne poddanie się karze nie jest wysoki, to także w tej kwestii zaobserwowano tendencję rosnącą. Z jednej strony postępowania przeciw lekarzom są przeprowadzane coraz sumienniej, z drugiej natomiast sam fakt wzrostu liczby podobnych spraw może mieć silny psychologiczny wpływ na pracę chirurgów.

Zachodni akademicy od lat wskazują na istnienie zjawiska nazywanego „chilling effect”, które sprawia, że lekarze, z obawy przed konsekwencjami prawnymi, mogą przejawiać mniejszą skłonność do podejmowania bardziej ryzykownych, ale często uzasadnionych form leczenia. Wybierają więc bezpieczniejsze procedury, których wdrożenie może nie przynieść spektakularnej poprawy stanu zdrowia pacjenta, ale z raczej nie postawi lekarza przed sądem.

Już samo ryzyko pozwu może wpływać negatywnie na komfort pracy chirurgów, którzy często doskonale zdają sobie sprawę, że naturalną, choć nie zawsze słuszną reakcją rodziny zmarłego na stole operacyjnym pacjenta jest poszukiwanie winnego tragedii. Nie można jednak z całą pewnością powiedzieć, że lekarze nie ponoszą porażek. Jak wszyscy inni ludzie popełniają błędy, ale wliczenie ich w ryzyko pracy zawodowej jest naturalnym zabezpieczeniem.

Z tego względu ubezpieczenie OC dla chirurga wydaje się rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich stron. Świadomość finansowego zabezpieczenia może wpływać pozytywnie na komfort pracy personelu medycznego, co więcej daje gwarancję przekazania środków ewentualnym poszkodowanym zyskującym na przykład prawo do renty.

Obecnie na rynku ubezpieczeń dla chirurgów funkcjonują ubezpieczenia OC: obowiązkowe oraz dobrowolne. To pierwsze jest obligatoryjne, gdy ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą. OC dobrowolne natomiast jest polecanym rozwiązaniem dla lekarzy pracujących na etatach i umowach cywilnoprawnych.

Zakres OC obowiązkowego jest regulowany przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i jest taki sam dla wszystkich bez względu na ubezpieczyciela. Przy wyborze tego ubezpieczenia najlepiej kierować się ceną i renomą zakładu ubezpieczeń.

Warto także mieć świadomość, że nawet osoby korzystające z OC obowiązkowego mogą rozszerzyć zakres swojej ochrony o ubezpieczenie dobrowolne, aby jednak zadziałało ono jako nadwyżkowe, istotne jest, by ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne pochodziło z tego samego zakładu ubezpieczeń w danym okresie ochrony. Nie każdy ubezpieczyciel jednak oferuje takie ubezpieczenie dobrowolne mające jednocześnie funkcję nadwyżki, czyli uzupełnienia ubezpieczenia obowiązkowego. Co więcej zakres ubezpieczenia dobrowolnego różni się w zależności od towarzystwa ubezpieczeń. Podejmując decyzję o jego zakupie należy więc wziąć pod uwagę nie tylko cenę, ale także i zakres ochrony.

Poprzez dokupienie dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarz może podwyższyć sumę gwarancyjną i poszerzyć zakres ubezpieczenia np. o szkody wyrządzone podczas udzielania pierwszej pomocy czy poza granicami Polski.

ERGO HESTIA