Wakacje w dobie koronawirusa – co należy wiedzieć

Wakacje w dobie koronawirusa – co należy wiedzieć

data publikacji: 2020-07-06

 W związku z rozpoczętymi wakacjami, a co za tym idzie oficjalnie już trwającym sezonem urlopowym, zauważamy wzmożony ruch na drogach, zapełnione hotele i pensjonaty, a także tłumy w restauracjach, pubach i miejscach codziennych spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać o nadal trwającym stanie epidemii SARS-COV-2. Każdego dnia media przekazują informacje o kolejnych zakażeń, i najsmutniejsze – zgonach. Wiedza o epidemii wydaje się być wiedzą powszechną, jednakże wszędzie wokół nas można znaleźć sceptyków podważających prawdę o epidemii.

Gdzie i kiedy należy nosić maseczki?

Na stronie www.gov.pl w zakładce „Koranawirus: informacje i zalecenia” znajdują się aktualne zakazy i inne wskazówki, które mają na celu zmniejszenie ryzyka zachorowań i groźby szerzenia się epidemii. Wśród tej listy niezwykle ważny jest wpis dotyczący obowiązku noszenia maseczek, których należy bezwzględnie używać:

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz,
 • w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów),
 • podczas przebywania w lesie,
 • podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).

W dalszej kolejności w komunikacie znajdują się informacje dotyczące kwarantanny oraz innych ograniczeń związanych z życiem codziennym publicznym.

Warto podkreślić, iż każde z naszych zachowań w jakikolwiek sposób naruszające ustalone na mocy odrębnych przepisów zakazy związane z zapobieganiem i zwalczeniem COVID-19 mogą stanowić wykroczenie, a nawet przestępstwo.

Naruszenie obowiązku odbycia hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z podejrzeniem lub zachorowaniem na SARS-COV-2 jest usankcjonowane normą o charakterze administracyjnym, znajdującą podstawę a art. 15 zzzn Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.). stwierdzenie naruszenia następuje na mocy decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwy do tego organ na mocy której może zostać nałożona kara pieniężna w kwocie do 30 000 zł.

Naruszenie obowiązków związanych z obowiązkowym stosowaniem maseczek w określonych miejscach, zachowaniu bezpiecznego dystansu, etc. jest usankcjonowane poprzez normę art. 54 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.) w brzmieniu: „Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.”

I najważniejsze, najbardziej dotkliwą karę przewiduje przepis art. 165 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.), określany jako: sprowadzenie stanów powszechnie niebezpiecznych dla życia lub zdrowia.

Zgodnie ze wskazanym przepisem, Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Przepis art. 165 k.k. reguluje również typ nieumyślny jak również typ kwalifikowany, który mówi o tym, iż „Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”, oraz „Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Powyższy przepis może mieć szczególne zastosowanie w kwalifikowaniu zachowania personelu medycznego, który podejrzewając u siebie zachorowanie na SARS-COV-2 podejmuje pracę udzielając świadczeń zdrowotnych.

ERGO HESTIA