Gdzie pacjent powinien wykonywać badania przed przyjęciem planowym do szpitala?

Gdzie pacjent powinien wykonywać badania przed przyjęciem planowym do szpitala?

data publikacji: 2023-03-03

W praktyce nadal zdarzają się przypadki, gdzie personel lekarski wystawiający skierowanie do leczenia w trybie planowym poleca pacjentowi wykonanie badań diagnostycznych (służących na cele tejże hospitalizacji) niejako we własnym zakresie, również poprzez odesłanie tego pacjenta do lekarza przyjmującego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, aby ten uzupełnił proces diagnostyczny pacjenta.
Należy wskazać, że taka praktyka jest całkowicie niezgodna z prawem i może stanowić odpowiedzialność do pociągnięcia podmiotu leczniczego do odpowiedzialności.

Podstawą dla oceny takiej praktyki za niezgodną z prawem jest §8 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 787 z późn. zm.), zgodnie z którym:

§8 ust. 1
„Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem świadczeń.”

A nadto zgodnie z:

§12 ust. 7
W przypadku skierowania pacjenta do szpitala, w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne
i konsultacje.


Tym samym, praktyka inna niż ta opisana powyżej powinna być oceniona jako niezgodna z prawem, a co więcej naruszająca zbiorowe prawa pacjenta, w tym między innymi prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

Dodać należy, że zarówno Narodowy Fundusz Zdrowia jak i Rzecznik Praw Pacjenta wielokrotnie czynili wystąpienia celem przeciwdziałania powyższej praktyce, organy te nie pozostają również bezczynne na skargi pacjentów w tym jak i innym przedmiocie.
 

 

Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

Przeczytaj także:

Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

 

ERGO HESTIA