Opinia konsultanta krajowego dotycząca higieny rąk

Opinia konsultanta krajowego dotycząca higieny rąk

data publikacji: 2023-09-26

21 sierpnia br. Konsultant Krajowa w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego wydała opinię w sprawie przygotowania rąk personelu do pracy.

Zazwyczaj, wszelkie zastrzeżenia w tym zakresie są skierowane wobec grupy zawodowej pielęgniarek. Dyskusja w tym obszarze była szeroko podejmowana zwłaszcza w okresie stanu epidemii jak i stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19. Pomimo jednak tego, że stanu te zostały uchylone nie należy żaden sposób umniejszać znaczeniu obowiązywania zasad w zakresie zwłaszcza higieny rąk. Nie należy zapominać, że bardzo duża spraw z roszczeń o błędy medyczne jest związana z zakażeniami szpitalnymi. Podczas tego rodzaju postępowań badaniu podlega zakres i treść obowiązujących w danym podmiocie procedur – w tym tych dotyczących zasad przestrzegania przez personel zasad higieny. Uregulowanie wewnętrzne tychże zasad jest niezwykle ważne nie tylko w zakresie ewentualnych wygranych spraw, ale przede wszystkim służy to profilaktyce.

Opinia Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

W przedstawionej opinii, Konsultant wskazała, że zalecanym jest wdrażanie wszystkich możliwych działań mających na celu minimalizowanie ryzyka przenoszenia patogenów, a tym samym zapobiegania zakażeniom krzyżowym. W oparciu o to, Konsultant rekomenduje:
1. noszenie odpowiedniego ubrania roboczego z krótkim rękawem (zasada: „nic poniżej łokcia”),
2. zdjęcie wszelkiej biżuterii (zegarek, bransolety, pierścionki, obrączka),
3. utrzymanie krótkich paznokci (nie wyrastających spoza opuszków palców),
4. brak sztucznych powłok na płytce paznokcia (tipsy, lakiery).

Należy wskazać, że nie ma żadnych przeszkód prawnych aby treść tych rekomendacji została przeniesiona przez kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą do aktów wewnętrznych w rodzaju: zarządzeń, poleceń lub pism skierowanych do personelu nakazujących określone zachowanie lub wprost wprowadzające pewne zakazy o których mowa jest powyżej.

Z uwagi na funkcję prewencyjną tychże rekomendacji, w oparciu o troskę dla dobra pacjentów z uwagi na to, że są to dobra nadrzędne, wprowadzenie tychże rekomendacji do wewnętrznych zasad postępowania nie będzie nosiło cech dyskryminacji lub naruszania dóbr osobistych. Konsultant w treści wydanej opinii wskazuje, że „(…) trzeba dołożyć wszelkich starań aby uchronić pacjentów przed możliwością kolonizacji, czy też nabycia zakażenia.”. Względem zdania środowiska wskazującego ma to, że sztuczna powłoka na paznokciach, np. w formie lakieru, Konsultant również wywodzi bardzo ciekawy wniosek: „Bezzasadnym wydaje się toczenie sporu wśród pracowników medycznych w kwestii przygotowania rąk do pracy. Wyniki wielu badań wskazują na ryzyko transmisji patogenów poprze płytkę paznokciową pokrytą sztuczną powłoką.”.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1284), kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.


Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Przeczytaj także:


Sprawdź ubezpieczenie dedykowane dla: 

 

ERGO HESTIA