SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIWKO SARS-COV-2 – kwalifikacje personelu, miejsce szczepień, powierzenie obowiązków

SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIWKO SARS-COV-2 – kwalifikacje personelu, miejsce szczepień, powierzenie obowiązków

data publikacji: 2020-12-28

W dniu 10 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-COV-2.

 

Kto może przeprowadzać szczepienia?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 wprowadza przepis stanowiący, iż „Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą być przeprowadzane przez osoby które posiadają prawo wykonywania zawodu odpowiednio lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej lub wykonują zawód ratownika medycznego.”

 

Kto kwalifikuje się do szczepień w grupie „0”?

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień oraz wydawanymi na tej podstawie dalszymi aktami, do dnia 28 grudnia 2020 r. szpitale węzłowe przyjmują zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego do szczepień przeciw COVID-19. Za szpitale węzłowe przyjmuje się placówki medyczne wytypowane do zorganizowania i przeprowadzenia szczepień w grupie „0”,do której zaliczany jest personel medyczny i niemedyczny podmiotów leczniczych (zatrudniony zarówno na podstawie umowy o pracę jak i stosunku cywilnoprawnego). Ponadto do grupy „0” zaliczani są, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień:

  1. pracownicy szpitala węzłowego,
  2. pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  3. pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej,
  4. pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  5. osoby zatrudnione na uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
  6. osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów;

Jak wynika z komunikatów Narodowego Funduszu Zdrowia, do grupy „O” zaliczani są również wolontariusze, udzielający nieodpłatnie świadczeń w danym podmiocie leczniczym. Lista szpitali węzłowych jest opublikowana zarówno na stronie internetowej gov.pl jak i na stronach oddziałów nfz.

 

Gdzie mogą być wykonywane szczepienia?

Jako miejsca szczepień przyjmuje się kolejno: szpitale węzłowe, zaś w przypadku ZOL, uzdrowiskach i szpitali nie węzłowych odpowiednio te miejsca.

 

Oddelegowanie pracownika do punktu szczepień

Należy zaznaczyć, iż pracodawca – czyli kierownik danego podmiotu leczniczego ma prawo do oddelegowania lekarza i pielęgniarkę do punktu szczepień w tymże podmiocie na zasadzie art. 42 §4 Kodeksu Pracy, na okres maksymalnie do 3 miesięcy. Przy zastosowaniu tego przepisu, oddelegowany lekarz / pielęgniarka wykonuje powierzone mu czynności – kwalifikacja do szczepień, szczepienie, w swoich godzinach pracy z zachowaniem przyznanej mu kwoty miesięcznego wynagrodzenia.

 

Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 

Przeczytaj także:

ERGO HESTIA