Uprawnienie Ratowników Medycznych do przeprowadzania testów antygenowych

Uprawnienie Ratowników Medycznych do przeprowadzania testów antygenowych

data publikacji: 2020-12-02

W dniu 27 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

 

Nadanie uprawnień Ratownikom Medycznym do przeprowadzania testów antygenowych

Rozporządzenie obowiązuje ze skutkiem od dnia 28 listopada 28 listopada 2020 r. Na mocy tej zmiany ratownicy medyczni zyskali uprawnienie do samodzielnego pobierania materiału z górnych dróg oddechowych od pacjenta oraz na wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-COV-2 w okresie ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wywołanych tym wirusem. Jak wskazano w treści uzasadnienia motywacją dla wprowadzenia tejże zmiany było „ (…) przeniesienie szybkiej diagnostyki na szpitalne oddziały ratunkowe oraz izby przyjęć, co jest jednym z czynników wydłużających czas przyjęcia pacjenta na właściwy oddział.” Czy rzeczywiście usprawni to proces diagnostyczny pokaże praktyka.

Jednakże treść uzasadnienia powinna również wskazywać, iż przedmiotowa zmiana pozwoli również na oczywiste podjęcie decyzji co do właściwego miejsca przetransportowania pacjenta. Bowiem w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu na SARS-COV-2, będzie mógł on trafić od razu do właściwego szpitala III poziomu zabezpieczenia.

 

Dodatek COVID-owy dla Ratowników Medycznych

Zgodnie z treścią postanowień polecenia Ministra Zdrowia z dnia 01 listopada 2020 w sprawie dodatków do wynagrodzenia (publikacja na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia), dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% jest przyznawany również ratownikom medycznym zatrudnionym na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa, wchodzącego w skład podmiotu leczniczego będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką budżetową, albo spółką kapitałową, w której co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie, zgodnie z treścią polecenia Ministra Zdrowia oraz zawartą umową o wypłatę środków przeznaczonych na wypłaty dodatków do wynagrodzenia, maksymalna kwota tegoż dodatku nie może być wyższa niż 15 000 zł.

 

Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 

Może Cię zainteresować:

 

WAŻNE!
Informujemy, że ubezpieczenie
OC dla Ratowników Medycznych dostępne na portalu Polisa.Med.PL (już od 36 zł za 12 miesięcy), obejmuje również sytuacje oddelegowania do udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Chcesz zadbać o odpowiednie ubezpieczenie OC Ratownika Medycznego? Naciśnij TUTAJ.

 

ERGO HESTIA