Zmiana okresu kwarantanny i izolacji dla osób wykonujących zawody medyczne

Zmiana okresu kwarantanny i izolacji dla osób wykonujących zawody medyczne

data publikacji: 2022-02-03

W kontekście osób wykonujących zawody medyczne zostają wprowadzone dwie bardzo istotne zmiany:


Izolacja w warunkach domowych przez osoby wykonujące zawód medyczny

1. w przypadku odbywania izolacji w warunkach domowych przez osoby wykonujące zawód medyczny, jej zakończenie następuje po 7 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 albo po uzyskaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, którego wynik jest przekazywany do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, jednak nie wcześniej niż w piątej dobie odbywania tej izolacji;


Kwarantanna w przypadku osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-COV-2

2. w przypadku osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-COV-2 okres obowiązkowej kwarantanny wynosi 5 dni, chyba że osoba ta będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń lub rozpoczęciem pracy lub służby, przez okres 5 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych, badana testem antygenowym, którego wynik jest przekazywany do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia."


Jak liczyć okres kwarantanny w przypadku personelu medycznego, który nie świadczy pracy codziennie?

W zakresie powyższego drugiego punktu należy zwrócić uwagę na istotną kwestię. Przepis zawiera lukę, bowiem oczywistym jest, iż osoba uczestnicząca w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustalonego w danej komórce grafiku może nie świadczyć codziennie pracy, bowiem może przypadać jej dobowa norma odpoczynku po zakończonym dyżurze. Dlatego też należy rozważyć, czy w dzień który przypada jako wolny obowiązuje tą osobę kwarantanna. Skoro test powinien zostać de facto wykonany w miejscu pracy, zaś jego wynik wprowadzony do systemu teleinformatycznego, wydaje się niezasadnym założenie, że taka osoba powinna nawet w dniu przypadającym jako wolny stawiać się w miejscu celem jego wykonania. Zatem w dniu przypadającym jako wolny w okresie tychże 5 dni powinna obowiązywać tą osoba kwarantanna, z której będzie zwolniona na podstawie uzyskania negatywnego wyniku testu wykonanego tuż przed rozpoczęciem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.


Czy zmiana okresu kwarantanny i izolacji dotyczący wyłącznie personelu medycznego na oddziałach COVID-owych?

Z oceny prawnej brzmienia dokumenty „Ocena skutków regulacji” *Rozporządzenia, opublikowane na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji wynika, iż za „osobę uczestniczącą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-COV-2”, nie należy uznawać wyłącznie personelu udzielającego świadczeń w szpitalu lub oddziale dedykowanym wyłącznie pacjentom z SARS-COV-2, lecz wobec ogółu personelu. W dokumencie czytamy, że cyt. „(...) każda osoba wykonująca zawód medyczny potencjalnie może być osobą, która udzieliła świadczenia osobie chorej na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 i w wyniku powyższego zostanie skierowana na kwarantannę (…).”


Od kiedy obowiązują nowe przepisy dotyczące długości kwarantanny i izolacji?

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 02 lutego br. Istotne jest, iż Rozporządzenie nie ma mocy wstecznej obowiązywania. Co oznacza, że zgodnie z §2 Rozporządzenia, do osób, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają obowiązkowej kwarantannie albo obowiązkowej izolacji, stosuje się przepisy dotychczasowe.


Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Warto wiedzieć:


Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń zawodowych dla zawodów medycznych.

ERGO HESTIA