Zmiana przepisów dotyczących refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych

Zmiana przepisów dotyczących refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych

data publikacji: 2023-09-12

30 sierpnia br. weszła w życie zmiana przepisów dotycząca kręgu osób uprawnionych jako świadczeniobiorców, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz w wyroby medyczne.

Na podstawie zmiany dokonanej na mocy Ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 1733), bezpłatne zaopatrzenie dotyczy świadczeniobiorców:
1. do ukończenia 18 roku życia,
2. po ukończeniu 65 roku życia.
Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych został zawarty w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia, ogłoszonym 30 sierpnia 2023 r. Obwieszczenie zawiera załącznik, w którym określono zakres refundowanych pozycji według stanu obowiązującego od 01 września 2023 r.

LINK: www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-sierpnia-2023-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2023-r

Bezpłatne zaopatrzenie świadczeniobiorców, o których mowa jest powyżej w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wyartykułowane w treści Obwieszczenia Ministra Zdrowia przysługuje na podstawie recepty wystawionej przez:
1. lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, albo dla osoby pozostającej we wspólnym pożyciu albo dla krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa, a także:
2. lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:
a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub
b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili zabezpieczenia,
3. lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej:
a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub
b) z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili zabezpieczenia,
- w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

Lekarze mają ponadto uprawnienie do wystawiania recept pro familiae na bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz w wyroby medyczne, wymienione w treści Obwieszczenia Ministra Zdrowia na rzecz: małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej.

Recepta pro familiae może być wystawiona w postaci elektronicznej albo papierowej.


Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Przeczytaj także:

Sprawdź ubezpieczenie dedykowane dla:

 

ERGO HESTIA