Czy pracując w szpitalu niecovidowym mając kontakt z pacjentem dodatnim i opiekując się nim, aż do czasu przekazania pacjenta na oddział COVID-owy powinnam dostawać od szpitala dodatkowe pieniądze?

Czy pracując w szpitalu niecovidowym mając kontakt z pacjentem dodatnim i opiekując się nim, aż do czasu przekazania pacjenta na oddział COVID-owy powinnam dostawać od szpitala dodatkowe pieniądze?

data publikacji: 2021-06-08

Treść pytania naszej czytelniczki:

"Czy pracując w szpitalu niecovidowym, na oddziale nefrologii i stacji dializ. Mając kontakt z pacjentem dodatnim, pobierając wymazy antygenowe oraz PCR, opiekując się pacjentem z wynikiem dodatnim, aż do czasu przekazania pacjenta na oddział covidowy powinnam dostawać od szpitala dodatkowe pieniądze?"


Wyjaśniamy

W odpowiedzi na powyższe pytanie należy wskazać, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym – czyli poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 01 listopada 2020 r., uprawnionym do otrzymania dodatków do wynagrodzenia jest personel zatrudniony w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia (w tym przypadku cały podmiot leczniczy musi mieć ten status) lub w komórkach organizacyjnych danego podmiotu leczniczego, którym nadano II lub III poziom zabezpieczenia COVID-19.

Jeżeli udziela Pani świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale który nie jest tak zwanym oddziałem covidowym, czyli nie posiada II lub III poziomu zabezpieczenia, to zgodnie z treścią przywołanego na wstępie Polecenia Ministra Zdrowia, dodatek do wynagrodzenia nie przysługuje.

Należy podkreślić, iż w praktyce do Dyrektorów podmiotów leczniczych wpływa coraz więcej wezwań do zapłaty kierowanych przez personel, który jest w takiej sytuacji jak ta przez Panią opisana. Z portali informacyjnych, jak również z systemów prawnych nie wynika aby temu podobna sytuacja została już rozstrzygnięta w drodze sądowej i jednoznacznie określiła bezzasadność roszczenia. Ze względu na brak precedensu nie można jednoznacznie stwierdzić, wobec jakiego podmiotu należałoby skierować ewentualne roszczenie – czy miałby to być kierownik spzoz czy też właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Uwzględniając wykładnię literalną wskazanego polecenia w istocie należy stwierdzić o ściśle sprecyzowanym gronie osób / pracowników uprawnionych do otrzymania dodatków, jednakże z drugiej strony pozostaje również kwestia zasad współżycia społecznego jak i równości pracowników. Uwzględniając skalę temu podobnych roszczeń należy założyć, iż zapewne w najbliższym czasie sprawa znajdzie sądowe rozstrzygnięcie. Z uwagi na to, iż dodatek covidowy jest świadczeniem okresowym, zależnym w pewnym sensie od wynagrodzenia, termin przedawnienie na żądanie jego wypłaty wynosi 3 lata.


Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Przeczytaj również:

 

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych oraz ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

 

ERGO HESTIA