Dodatki covidowe od 1 listopada – interpretacja przesłanek ich przyznania w kwestii godzinowego rozliczenia pracy

Dodatki covidowe od 1 listopada – interpretacja przesłanek ich przyznania w kwestii godzinowego rozliczenia pracy

data publikacji: 2021-12-01

W ślad za decyzją Ministra Zdrowia, obowiązującą od 01 listopada 2021 r. dodatki covidowe przysługują osobom wykonującym zawód medyczny w szpitalach II poziomu zabezpieczenia covid za każdą godzinę pracy realizowanej w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-COV-2.

Wątpliwości zainteresowanych wiązały się z kwestią w jaki sposób należałoby prowadzić ewidencję czasu pracy personelu medycznego za pracę w warunkach szpitala o II stopniu zabezpieczenia covid, lub w wydzielonej do tego komórce organizacyjnej (klinice, oddziale).


Jak rozliczać czas pracy z pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem SARS-COV-2 oraz dodatki covidowe z tego tytułu?

Opublikowany komunikat wskazuje na to, iż finansowaniu podlegać powinna każda rozpoczęta godzina pracy osoby wykonującej zawód medyczny wykonywanej w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-COV-2. W związku z tym lekarz lub pielęgniarka powinni otrzymać dodatek covidowy za czas pracy w jednostce organizacyjnej o II poziomie zabezpieczenia covid-19 liczony od momentu wejścia do tej komórki do czasu wyjścia (zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dobie). Ze względu na tą interpretację zdaje się zbędnym prowadzenie oddzielnej ewidencji niż ta wynikająca ze stosunku pracy lub z umowy cywilnoprawnej (grafiki).


Czy personel niemedyczny również otrzyma dodatek covidowy?

Jednocześnie należy podkreślić, iż treść polecenia nie wskazuje na uprawnienie do otrzymania dodatku covidowego przez personel niemedyczny. Doniesienia medialne z kilku ostatnich dni wskazują na to, iż Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ewentualnych projektem w sprawie przyznania jednorazowych dodatków covidowych dla personelu niemedycznego, jednakże jak to zostało wcześniej wskazane, nie jest potwierdzone na dzień dzisiejszy, iż taki dodatek zostanie wprowadzony.


Diagności laboratoryjni pozbawieni dodatku covidowego?

Treść decyzji Ministra Zdrowia pomija również grupę zawodową diagnostów laboratoryjnych, którzy na mocy poprzednich poleceń byli uprawnieni do otrzymywania tychże środków.


Co z ratownikami medycznymi? Apel Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych

Kwestią stanowiącą dużą kość niezgody pozostaje uprawnienie do otrzymania dodatków covidowych dla ratowników medycznych.

Pismem datowanym na 25 listopada 2021 r. Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych wystąpiło do Ministra Zdrowia o przyznanie dodatków covidowych dla osób pracujących w Zespołach Ratownictwa Medycznego, Zespołach Transportu Medycznego i Sanitarnego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Izbach Przyjęć, oddziałach szpitalnych, Dyspozytorniach Medycznych, zarządzających pracą ratowników medycznych. Zważając na skalę kolejnych zachorowań oraz sytuację podmiotów leczniczych zmagających się z organizacją udzielania świadczeń w czasie pandemii należy wskazać, iż zapewne sytuacja prawna dotycząca dodatków covidowych może ulec zmianie.


Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Może Cię zainteresować:


Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych oraz ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

ERGO HESTIA