Nowy system przyznawania tzw. dodatków covidowych

Nowy system przyznawania tzw. dodatków covidowych

data publikacji: 2021-11-19

Aktualnie obowiązujący podział na poziomy zabezpieczenia COVID-19 w podmiotach leczniczych reguluje §1 ust. 7 Zarządzenia Nr 42/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.03.2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmienionym m. in. w drodze Zarządzenia nr 94/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27.05.2021 r. Na tej podstawie rozróżnia się:

  1. Poziom I – zabezpieczający łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2;
  2. Poziom II – zabezpieczający łóżka dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS_COV-2, w tym łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej;
  3. Poziom III – zabezpieczający realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-COV-2 w zakresach wskazanych w poleceniu właściwego miejscowo wojewody.


W dniu 04 listopada br. na oficjalnej stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia został opublikowany istotny komunikat dotyczący nowych zasad przyznawania dodatku covidowego.


Komu przysługuje dodatek COVID-owy zgodnie z nowymi zasadami?

Zgodnie z nowymi zasadami (obowiązującymi od 01 listopada 2021 r.) dodatek covidowy w wysokości 100% wynagrodzenia, które wynika z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej otrzyma personel medyczny za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem SARS-COV-2, który łącznie spełni następujące warunki:

  1. wykonuje zawód medyczny;
  2. uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-COV-2;
  3. udziela świadczeń w oddziałach, w których podmiot leczniczy zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-COV-2 – tzw. poziom II zabezpieczenia covidowego.


Wszystkie wykazane powyżej przesłanki muszą być spełnione łącznie.


Ile wynosi maksymalna kwota miesięcznego dodatku covidowego?

Ponadto, pozostaje nadal obowiązującą regułą, iż maksymalna miesięczna kwota dodatku nie może przekroczyć 15 tys. zł.


Wprowadzenie godzinowego rozliczania czasu pracy przy pacjencie covidowym

W świetle powyższego najistotniejszym novum jest de facto wprowadzenie godzinowego rozliczania czasu pracy przy pacjencie covidowym. Wskazano, iż zamiarem było wprowadzenie bardziej przejrzystych zasad, które ułatwią kierownikom podmiotów leczniczych weryfikację zasadności przyznania dodatku (ubiegania się o niego) dla danego pracownika z personelu medycznego. Jest to o tyle wątpliwe w kontekście weryfikacji zasadności przyznania dodatku, iż z reguły czynności wykonywane przez personel medyczny (zwłaszcza lekarzy) nie wynoszą jednorazowo przy jednym pacjencie około godziny zegarowej, mogą wynosić mniej czasu. W związku z tym należy zastanowić się, czy w takim razie w przypadku niepełnych godzin zegarowych dodatek należałoby wyliczyć proporcjonalnie. Treść polecenia Ministra Zdrowia nie zawiera odpowiedzi na to pytanie. Idąc za tym dalej należałoby rozważyć, czy w przypadku niepełnych godzin zegarowych należałoby zsumować czas spędzony przy pacjencie w ciągu dnia i na tej podstawie uznać zasadność przyznania dodatku.


Jak podmioty lecznicze mogą weryfikować czas pracy personelu przy pacjencie covidowym?

Słusznym rozwiązaniem dla sprawnej weryfikacji wydaje się wprowadzenie przez podmioty lecznicze indywidualnych kart prowadzonych dla każdego pacjenta z osobna, na których personel medyczny wpisywałby czas wejścia i wyjścia od pacjenta. Pozwoliłoby to na weryfikację czasu łącznie spędzonego przy pacjencie. W ogólnej ocenie, biorąc pod uwagę proces faktycznej realizacji świadczeń i zaangażowanie personelu medycznego nie wydaje się dobrym rozwiązaniem wprowadzenie godzinowego systemu rozliczania, może prowadzić do wielu nadużyć i sporów na linii personel medyczny – kierownictwo podmiotów leczniczych.


Zapewne odpowiedzi na powstałe wątpliwości zostaną wypracowane w toku weryfikacji list personelu przez Płatnika.


Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 

Może Cię zainteresować:


Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych oraz ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

ERGO HESTIA