Kolejne zmiany przepisów w zakresie świadczeń udzielanych w ramach teleporady

Kolejne zmiany przepisów w zakresie świadczeń udzielanych w ramach teleporady

data publikacji: 2021-02-18

Termin realizacji teleporady

Zgodnie z przepisami teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego, systemu łączności lub osobistego, albo w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Wprowadzone rozwiązania stanowią konsensus zarówno wobec pacjentów jak i lekarzy. Jak wskazuje Ustawodawca w treści uzasadnienia Rozporządzenia wprowadzone zmiany umożliwią uzgodnienie optymalnego terminu realizacji świadczenia, z uwzględnieniem zarówno faktycznej potrzeby zdrowotnej pacjenta jak i daty jego zgłoszenia.


Ograniczenie możliwości udzielania teleporady w zależności od wieku

Prócz wprowadzonej już zmiany w przepisach, o czym jest mowa powyżej, warto wskazać na kolejną zmianę przepisów dotyczących teleporady, która jest na razie w fazie konsultacji. W dniu 10 lutego 2021 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardy organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z treścią projektu, świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w formie teleporady będą dostępne wyłącznie dla grupy wiekowej powyżej 6 roku życia do ukończenia 65 roku życia.


Wyłącznie od zasady bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Dla grupy do 6 roku życia i powyżej 65 roku życia świadczenia opieki zdrowotnej będą mogły być realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie. Jednocześnie projektowana zmiana wprowadza jedyne wyłączenie od zasady bezpośredniego kontaktu dla grupy do 6 roku życia i powyżej 65 roku życia – a mianowicie, możliwość wystawienia w ramach teleporady recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na zaopatrzenia w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. Jako prognozowany termin wprowadzenia tychże zmian w życie projekt wskazuje 1 marca 2021 r.

 

Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 


Może Cię zainteresować:


Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych oraz ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

ERGO HESTIA