Kto jest lekarzem systemu?

Kto jest lekarzem systemu?

data publikacji: 2024-01-29

Definicja lekarza systemu

Definicja lekarza systemu pojawia się w kontekście udzielania pierwszej pomocy w ramach jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.


Wymagania kwalifikacyjne dla lekarza systemu

Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, lekarzem systemu jest lekarz:
a) posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarza po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub
b) posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub
c) który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty.


Zmiany w przepisach dotyczące lekarzy systemu

Do 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu mógł być także lekarz posiadający przepracowanych 3000 godzin w ramach wykonywania zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala. Ustawodawca zastrzegł wobec takich osób, że są one zobowiązane do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r., o ile chcą one pozostać lekarzami systemu. Niespełnienie tego obowiązku determinowało niemożność kwalifikowania ich jako lekarzy systemu z dniem 31 grudnia 2020 r.


Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Wykonujesz zawód medyczny lub prowadzisz podmiot lecznicz Potrzebujesz profesjonalnej ochrony ubezpieczeniowej! Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji:

+48 56 642 41 82


Warto wiedzieć:


Znajdziesz u nas ubezpieczenia dla:

ERGO HESTIA