Zasady ponoszenia odpłatności za transport sanitarny lotniczy międzyszpitalny

Zasady ponoszenia odpłatności za transport sanitarny lotniczy międzyszpitalny

data publikacji: 2021-09-16

W przypadku konieczności przekazania pacjenta celem kontynuacji leczenia do innego podmiotu leczniczego za pośrednictwem lotniczego transportu sanitarnego, którego użycie jest konieczne ze względu na odległość pomiędzy podmiotami i przede wszystkim stanem pacjenta, zlecenie na tenże lot wystawia lekarz szpitala przekazującego.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, do oryginału zlecenia na lotniczy transport sanitarny powinno być dołączone zlecenie również na transport kołowy pomiędzy szpitalem zlecającym transport a statkiem powietrznym. Komunikaty nie dotyczą zaś kwestii potrzeby wykorzystania transportu kołowego przez szpital docelowy, do którego pacjent jest przekazywany w celu użycia od statku powietrznego do samego szpitala.

Wobec braku uregulowania w przepisach prawa powszechnie obowiązującego tej kwestii oraz brakiem wyraźnego wyartykułowania tejże kwestii w komunikatach LPR i innych źródłach publicznie dostępnych należy posłużyć się dalszą wykładnią.

Posiadanie dostępu do całodobowego lotniska lub lądowiska jest ustawowym wymogiem dla funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych. Uregulowanie tej kwestii znajduje podstawę w §3 ust. 7-10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

W przypadku zatem posiadania we własnej infrastrukturze podmiotu leczniczego lotniska lub lądowiska dostępnego całodobowego należy wywnioskować, iż koszty transportu od statku powietrznego do właściwego oddziału/kliniki do której kierowany jest pacjent pozostają kwestią organizacyjną spoczywającą wyłącznie po stronie szpitala przyjmującego i jego wyłącznie powinny one obciążać. Taki transport powinien być bowiem uznany już jako transport wewnętrzny szpitala przyjmującego pozostający poza zleceniem szpitala pierwotnego, przekazującego pacjenta.

W przypadku zaś braku posiadania we własnej infrastrukturze całodobowego lotniska lub lądowiska (dotyczy to przede wszystkim podmiotów leczniczych, które nie posiadają w swojej strukturze szpitalnego oddziału ratunkowego), koszty transportu od statku powietrznego do oddalonego oddziału/kliniki rzeczywiście powinny obciążać szpital zlecający transport (przekazujący pacjenta).


Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Może Cię zainteresować:


Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych oraz ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

ERGO HESTIA