Zgoda na odwiedzanie osób wykonujących zawód medyczny w celu reklamy wyrobu medycznego

Zgoda na odwiedzanie osób wykonujących zawód medyczny w celu reklamy wyrobu medycznego

data publikacji: 2023-02-17

 Warto ponownie przypomnieć, że od 01 stycznia 2023 r. zmieniły się zasady dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Względem odwiedzania osób wykonujących zawody medyczne w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zasady te również zostały uregulowane na kształt zasad wynikających z ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Art. 58 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych stanowi, że:

Art. 58
4. Odwiedzanie osób wykonujących zawód medyczny będących świadczeniodawcą lub zatrudnionych u świadczeniodawcy w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w celu reklamy wyrobu odbywa się, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania, poza godzinami pracy tych osób oraz wymaga uzyskania zgody kierownika danego podmiotu leczniczego, a w przypadku praktyki zawodowej - zgody osoby wykonującej zawód medyczny w ramach tej praktyki.

Powyższy rygor dotyczy tylko tych miejsc, gdzie świadczenia opieki zdrowotnej są finansowane ze środków publicznych. Wykładnia literalna wskazane przepisu prowadzi do wniosku, że zgoda powinna być wyrażana każdorazowo na każde spotkanie z osobna.

Analiza przepisu moim zdaniem wskazuje jednoznacznie, że nieskutecznym jest uzyskanie zgody in blanco na odwiedzanie osób wykonujących zawód medyczny, co oznacza, że zainteresowany powinien każdorazowo o nią występować, niemożliwym jest uzyskanie jej na przyszłość względem bliżej niesprecyzowanych spotkań. Zgoda jak i wniosek osoby zainteresowanej spotkaniem dla celów dowodowych powinien zostać sformułowany na piśmie. Wniosek powinien bezwzględnie określać cel spotkania.


 

Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 

Przeczytaj także:

Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

 

 

 

ERGO HESTIA