Zmiana czasu a dyżur

Zmiana czasu a dyżur

data publikacji: 2022-10-10

30 października nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Podobnie jak do lat ubiegłych pojawią się pytania dotyczące rozliczania i wynagrodzenia przysługującego za de facto 1 dodatkową godzinę pracy. Pomimo tego, że zmiana czasu jest faktem notoryjnym należy uznać, zgodnie zresztą z doktryną prawniczą, że dodatkową godzinę pracy powstałą wskutek przesunięcia wskazówek zegara z godziny 03:00 na 02:00 w nocy należy traktować jako godzinę nadliczbową.

Tym samym zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Pracy, a w tym przepis art. 151(1) par. 1 pkt 1 lit. a stanowiący, że za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy.


Wypłata dodatku do wynagrodzenia według powyższej zasady może znaleźć odstępstwo, możliwym jest bowiem przyznanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z art. 151(2) Kodeksu Pracy, w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Należy pamiętać o tym, że udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Decyzja o skorzystaniu z czasu wolnego przysługującego w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe pozbawia pracownika dodatku za pracę w wysokości 100% wynagrodzenia.

Istotnym jest, że uzyskana godzina powstała wskutek zmiany czasu z letniego na zimowy jest oprócz dodatku za pracę w wysokości 100% wynagrodzenia gratyfikowana jednocześnie tak jak każda inna godzinna (zwykła) przypadająca na porę nocną.

 

Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 

Może Cię też zainteresować:

 

Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

 

ERGO HESTIA