Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu specjalizacyjnego – uprawnienia pracownicze

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu specjalizacyjnego – uprawnienia pracownicze

data publikacji: 2024-02-20

Właśnie zakończyła się jesienna sesja egzaminacyjna wieńcząca zakończenie okresu szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych.


Nowe możliwości po egzaminie: Uprawnienia i awans zawodowy

Uzyskanie dyplomu oznacza nie tylko potwierdzenie uzyskania nowych umiejętności zawodowych, kompetencji i uprawnień, lecz i również daje nowe możliwości względem kształtowania stosunku pracy.

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu są uprawnione do skierowania wniosków o zmianę warunków pracy i płacy poprzez zmianę stanowiska służbowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1515), a także innymi aktami zakładowymi obowiązującymi w danym podmiocie.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia: Kluczowe zmiany i ich znaczenie

Przypomnijmy, że przywołane jw. Rozporządzenie Ministra Zdrowia przynosi zupełnie nowe rozwiązania legislacyjne, niż te określone na mocy poprzednio obowiązującego Rozporządzenia. Różnice te polegają przede wszystkim na zupełnie innym uregulowaniu stanowisk, które mogą zajmować pielęgniarki i położne. Zgodnie z treścią uzasadnienia do wskazanego Rozporządzenia, jego wprowadzeniu w tym kształcie towarzyszyła idea związana z niejakim tworzeniem ścieżki kariery, cyt.:

„(…) W ramach prac nad Strategią wypracowano propozycje tych zmian, które zakładają dwie grupy stanowisk: 1) dla asystentów pielęgniarek lub położnych i asystentów specjalistów pielęgniarek lub położnych. Stanowiska te określają ścieżkę awansu zawodowego pielęgniarek i położnych posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa lub położnictwa w zależności od stażu pracy i posiadania tytułu specjalisty. Jest to również realizacja wniosku przedstawicieli związków zawodowych pielęgniarek i położnych oraz samorządu zawodowego pielęgniarskiego, umożliwiająca pielęgniarkom i położnym posiadającym tytuł magistra pielęgniarstwa lub położnictwa, zdobycia awansu. (…)”


Kryteria i wymogi: Jak ubiegać się o awans

Tym samym, osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu specjalizacyjnego mogą ubiegać się o zmianę dotychczas zajmowanych stanowisk pracy na następujące, z tym zastrzeżeniem że jest to możliwe, jeżeli akty wewnątrzzakładowe stanowiące źródło prawa pracy nie zawierają regulacji kształtujących w odmienny sposób wspomnianą ścieżkę kariery:

 

 

Wymagane kwalifikacje

 

Liczba lat pracy w zawodzie

 

starszy asystent pielęgniarka lub położna

 

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy magistra położnictwa i tytuł specjalisty w  dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

5

 

asystent pielęgniarka lub położna

 

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy magistra położnictwa

 

3

 

młodszy asystent pielęgniarka lub położna

 

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy magistra położnictwa

 

-

 

pielęgniarka koordynująca i  nadzorująca pracę innych pielęgniarek

 

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

 

5 lat w podmiocie leczniczym

 

położna koordynująca i  nadzorująca pracę innych położnych

 

tytuł zawodowy magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

 

5 lat w podmiocie leczniczym

 

specjalista pielęgniarka

 

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w  dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

-

 

tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w  dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

 

Należy pamiętać, że pracownik nie musi dostarczać pracodawcy oryginału lub kopii dyplomu, wystarczającym dla pracodawcy powinno być zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu.


Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Wykonujesz zawód medyczny lub prowadzisz podmiot lecznicz Potrzebujesz profesjonalnej ochrony ubezpieczeniowej! Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji:

+48 56 642 41 82


Warto wiedzieć:

 

Znajdziesz u nas ubezpieczenia dla:

 

Kompendium wiedzy dla NZOZ-ów:

ERGO HESTIA